شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] عکس با فيد هم ميشه گذاشت؟؟
{a h=sabooooooo}عمو آيينه سکندر{/a} چطوري؟؟
{a h=sabooooooo}عمو آيينه سکندر{/a} اين رو که ميدونم..چطور ميشه بالاش نوشته بياد و پايينش عکس؟؟
اخلاص تونو زياد کنيد.
{a h=sabooooooo}عمو آيينه سکندر{/a} يعني زير عکس بنويسيم؟؟
{a h=yaali12}ياسيدالکريم{/a} نداريم ديگه..چه کنيم؟؟
{a h=keshtinejat}كشتي نجات ما{/a} يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله والله هو الغني الحميد ( 15 فاطر)
ساعت ویکتوریا
كشتي نجات ما
رتبه 80
14 برگزیده
1775 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top