سفارش تبلیغ
صبا ویژن
1:18 عصر
4
برگ دوم از توحید مفضّل

اسرار رنگ آسمان

امام صادق (ع) در این مورد به مفضّل میفرمایند:

" در رنگ آسمان و حکمت و ثواب آن بنگر.این رنگ مناسب ترین و بهترین رنگ برای تقویت نور دیدگان است.حتی پزشکان به کسی که دیدگانش آسیب دیده سفارش میکنند که همواره در رنگ سبز مایل به تیره بنگرد.برخی از طبیبان حاذق به کسی که در بینایی او ضعفی به هم رسیده سفارش میکنند که در ظرف سبزی که آکنده از آب باشد بنگرد.

بنگر که خداوند جلّ و علا چگونه آسمان را در این رنگ آفرید تا دیدگان را برباید و از دیدن همیشگی آن ضعفی در چشم نیاید؟پس آنچه را که حکیمان و دانایان با آزمایش و تجربه فراوان به آن رسیده اند، در کار آفرینش وجود دارد تا اهل عبرت درس گیرند و ملحدان بیندیشند. خدای؛ اینان را بکشد از جانب حق به کدام سوی میگریزند؟(سوره توبه،آیه 30)

                                                        شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، "توحید مفضّل"، ترجکه و نگارش: نجفعلی میرزایی

                                                                                                                                                                                        ادامه دارد...برچسب‌ها: توحید مفضّل،امام صادق(ع)
........